V/v đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Số/ký hiệu văn bản: 134/TCDN-PCTT Ngày ban hành: 20/01/2017 Trích yếu: V/v đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Cơ quan ban hành: Tổng cục Dạy nghề Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp

Thông báo tham gia cuộc thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

Thực hiện Thông báo số 2890-TB/TĐTN-BTNTH ngày 02/03/2017 về việc tổ chức phần thi cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II, năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn khối triển khai việc tham gia phần thi cá nhân trực tuyến với nội dung cụ thể như sau: